ENGLISH

 MENU
NEWSLETTER

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA LEŚNEGO BANKU GENÓW KOSTRZYCA

Leśny Bank Genów Kostrzyca jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, która od roku 1996 rozpoczęła gromadzenie oraz długotrwałe przechowywanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych oraz monitoring jakości materiału rozmnożeniowego w postaci nasion  z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz ważnych dla ochrony przyrody, pochodzących z parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody.

Myśl zastąpienia „Czarnego trójkąta Europy” „Zielonym trójkątem Europy” była inspiracją powstania Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Obiekt ten został usytuowany u podnóża Karkonoszy, pasma górskiego Sudetów Zachodnich, które obok Gór Izerskich, zostało najbardziej dotknięte klęską ekologiczną z przełomu lat 70 i 80-tych XX wieku.


AKTUALNOŚCI:

NASZE ZESPOŁY
REKLAMA

 

 

 

statystyka  

 

 

STRONA GLÓWNA GALERIA KALENDARIUM ODSYŁACZE DZIAŁALNOŚĆ REKLAMA KONTAKT